Inregistrare

Ad-Dhuhâ

1. Pe lumina zilei!

2. Pe noaptea ce învăluie pământul!

3. Domnul tău nici nu te-a părăsit şi nici nu te-a urât!

4. Pentru tine, mai bună va fi Viaţa de Apoi decât Viaţa de Acum!

5. Din darurile Sale Domnul tău îţi va dărui, iar tu mulţumit vei fi.

6. Nu te-a aflat El orfan şi te-a adăpostit?

7. Rătăcitor te-a aflat şi te-a călăuzit?

8. Sărac te-a aflat şi te-a îmbogăţit?

9. Orfanul, tu să nu-l oropseşti!

10. Cerşetorul, tu să nu-l alungi!

11. De harul Domnului tău, necurmat să povesteşti!