Inregistrare

AL-Falaq

1. Spune:”Izbăvire caut la Domnul zorilor

2. de răul a ceea ce a creat,

3. de răul beznei când se lasă,

4. de răul celor care suflă peste noduri,

5. de răul pizmaşului când pizmuieşte!”