Inregistrare

Al-Fîl

1. Nu ai văzut ce a făcut Domnul tău cu oamenii elefantului?

2. Oare nu a făcut vicleşugul o rătăcire?

3. Oare nu a trimis asupra lor păsări în stoluri,

4. ce aruncau peste ei pietre din Iad?

5. Şi astfel i-a făcut aidoma unor paie mâncate.