Inregistrare

Al-Ghâshiyah

1. În Ziua aceea, chipuri care se umilesc,

2. care se trudesc şi se sleiesc,

3. vor fi aruncate într-un foc dogoritor.

4. Se vor adăpa la un izvor clocotit

5. şi vor avea drept ospăţ mărăcini

6. care nici nu-i vor îngrăşa, însă nici foamea nu le-o va astâmpăra.

7. În Ziua aceea, chipuri voioase,

8. de zelul lor mulţumite,

9. vor fi într-o Grădină înaltă

10. unde nu vor auzi nici o vorbă deşartă.

11. Acolo va fi un izvor curgător;

12. paturi înălţate,

13. pocale aranjate,

14. perne rânduite,

15. covoare aşternute.

16. Oare ei nu privesc la cămile cum au fost create?

17. Şi nici la cer cum a fost ridicat?

18. Şi nici la munţi cum au fost înălţaţi?

19. Şi nici la pământ cum a fost întins?

20. Adu-le aminte, căci asupra ta stă aducerea aminte,

21. însă asupra lor nu ai nici o putere.

22. Celui care întoarce spatele şi tăgăduieşte,

23. Dumnezeu îi va da osânda cea mare.

24. La Noi este întoarcerea lor,

25. şi asupra Noastră stă judecata lor.

26. Pe zori!