Inregistrare

Al-Kâfirûn

1. Spune: “O, tăgăduitorilor!

2. Eu nu mă închin la ceea ce vă închinaţi voi.

3. Nici voi nu sunteţi închinători la ceea ce mă închin eu.

4. Nici eu nu sunt închinător la ceea ce v-aţi închinat voi.

5. Nici voi nu sunteţi închinători la ceea ce mă închin eu.

6. Voi aveţi legea voastră, iar eu am legea mea!”