Inregistrare

Al-Layl

1. Pe ziua care-l dezvăluie!

2. Pe noaptea care-l învăluie!

3. Pe ceea ce El a creat, bărbat şi femeie!

4. Felurită este truda voastră!

5. Celui care dă şi se teme,

6. celui care socoate adevărată prea-frumoasa răsplată,

7. Noi îl vom înlesni întru înlesnire.

8. Zgârcitului ce caută să se îmbogăţească,

9. celui care socoate minciună prea-frumoasa răsplată,

10. Noi îl vom înlesni întru împovărare.

11. La nimic nu-i va sluji averea sa, când se va prăvăli în genune!

12. Să arătăm Calea cea Dreaptă,

13. căci Viaţa de Apoi şi Viaţa de Acum sunt ale noastre deopotrivă.

14. V-am prevenit asupra Focului arzător

15. în care va fi aruncat cel prea nemernic,

16. cel care huleşte şi apoi întoarce spatele.

17. Cel mult temător va fi ţinut însă deoparte,

18. ca şi cel care dă din averea sa întru mântuire.

19. Nimeni nu-şi va afla rasplata la El

20. în afara celui care caută la faţa Domnului său, Preaînaltul,

21. şi care va fi mulţumit.