Inregistrare

Al-Masad

1. Să-i piară mâinile lui Abu-Lahab şi el însuşi să piară!

2. Să nu-i priască averea-i şi ceea ce a agonisit!

3. Într-un foc cu vâlvătaie fi-va aruncat

4. dimpreună cu femeia sa, cărătoarea de vreascuri,

5. cu o frânghie din sfoară de curmal legată de gât.