Inregistrare

Ash-Shams

1. Pe soare şi lumina sa!

2. Pe lună când îi urmează!

3. Pe ziuă când îl dezvăluie!

4. Pe noapte când îl învăluie!

5. Pe cer! Şi cum l-a zidit!

6. Pe pământ! Şi cum l-a întins!

7. Pe suflet! Şi cum l-a plăsmuit, punând în el desfrâu şi pioşenie!

8. Ferice de cel care şi-l mântuie!

9. Cel care şi-l întinează însă este pierdut!

10. Tamudiţii, în ticăloşia lor, huleau,

11. iar cei mai nemernici dintre ei au ieşit în faţă.

12. Trimisul lui Dumnezeu le spuse: “Este cămila lui Dumnezeu! Lăsăţi-o să bea!”

13. Ei l-au făcut mincinos şi au ologit cămila.

14. Pentru păcatul lor, Domnul lor i-a făcut fărâme pe toţi deopotrivă

15. şi nu s-a temut de urmare.